Radomír Hellebrand
vedení účetnictví, daňová evidence, mzdy

Ing. Radomír Hellebrand - vedení účetnictví, daňová evidence, mzdy

Od roku 1999 poskytuji komplexní služby v oblasti účetnictví
v regionech Ostrava, Opava a Frýdek-Místek.

Kontakt

Komplexní služby v oblastech:

 • vedení účetnictví
 • daňová evidence
 • zpracování mezd
 • zpracování daňových přiznání (DPFO, DPPO, DPH, silniční daň, ...)

Součástí poskytovaných služeb je také:

 • komunikace s úřady (odevzdání měsíčních přehledů, zástup u kontrol)
 • zpracování přehledů pro OSSZ, zdravotní pojišťovny
 • zpracování účetních výkazů
 • účetní a daňové poradenství
 • předávání dokladů i v sídle společnosti klienta dle vzájemné domluvy

Nabízené služby

Účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • vedení a zařazení majetku
 • metodické vedení při inventurách
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, aj.)
 • účetní a ekonomické poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zpětná rekonstrukce účetnictví v případech, kdy je aktuální stav účetnictví neprůkazný
 • zastupování na úřadech

Daňová evidence

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury apod.)
 • vyhotovení přehledů dle požadavku klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)

Daňové přiznání

 • daň z příjmu fyzických osob
 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z přidané hodnoty (měsíční, čtvrtletní)
 • vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • vyúčtování srážkové daně
 • daň silniční

Zpracování mezd,
personální evidence

 • výpočet měsíčních mezd
 • vyhotovení výplatních pásek pro zaměstnance
 • příprava převodních příkazů k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, měsíční zálohy na daň z příjmů, platby a srážky zaměstnanců, zákonné pojištění zaměstnavatele)
 • výčetka pro banku k výběru hotovosti
 • mzdové rekapitulace, přehledy pro OSSZ, ZP, FÚ
 • roční vyúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti prováděné na konci účetního období
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců, pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr aj.
 • založení a vedení mzdových listů, zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, OSSZ)

Ceník

Při určování ceny se vychází z rozsahu účetní agendy a z potřeb klienta. Cena se stanovuje dohodou ve spolupráci s klientem buď paušálně, nebo položkově, kde položkou je zpracovaný řádek účetního deníku.

Cena za zpracování účetní závěrky včetně daňového přiznání je pro fyzické osoby ve výši od 3 000 Kč dle náročnosti, pro právnické osoby od 5 000 Kč. Pro stálé klienty je odměna paušální ve výši průměrné měsíční platby za běžné účetní období.

Cena za vyžádané účetní poradenství, daňové poradenství nebo personální a mzdové poradenství je smluvní ve výši 800 Kč za každou započatou hodinu.

Cena za zpracování mezd je 200 Kč za zaměstnance.


Kontakt

Ing. Radomír Hellebrand
IČ: 69191263
DIČ: CZ6209050958

Opavská 16
747 92 Háj ve Slezsku - Lhota
mobil: 723 247 452
email: hellebrand@email.cz